บริการหลังการขาย

ทั้งหมดของการบริการเพื่อคุณ

จากนาทีที่คุณได้ครอบครองรถยนต์นิสสันคันนี้ เรามุ่งมั่นที่จะช่วยคุ้มครองดูแลคุณ หนึ่งในความคุ้มครองนั้นคือ
“บริการ 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน” ฟรีเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า แม้จะเกิดเหตุขัดข้อง
ในระหว่างการเดินทาง และต้องการความช่วยเหลือ เราจะอยู่เคียงข้างคุณ ในทุกที่ที่คุณต้องการ

อบอุ่นใจในทุกเส้นทาง

บริการ 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน พร้อมให้บริการในทุกเส้นทางครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
และพร้อมแก้ไขปัญหาที่ทำให้รถยนต์ของคุณไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ หรือเดินทางต่อไปได้อย่างไม่ปลอดภัย
คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันที

อบอุ่นใจในทุกเส้นทาง

เพียงโทรเข้ามาที่หมายเลข 02 305 8432 เจ้าหน้าที่บริการ 24 ชั่วโมง รถเสียฉุกเฉินนิสสัน พร้อมให้บริการความช่วยเหลือในทุกเวลาที่คุณต้องการ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ บริการ 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินนิสสัน สามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงช่างเทคนิคที่พร้อมให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ในการแก้ปัญหาและตอบข้อซักถามต่างๆ ที่อาจมี
กรณีที่ปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ ณ จุดเกิดเหตุ ทางศูนย์ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาดังกล่าว อาทิ ปัญหาแบตเตอรี่ ยางแบน น้ำมันหมดฉุกเฉิน หรือลืมกุญแจไว้ในรถ หากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไข ณ จุดเกิดเหตุได้ในทันที ทางเจ้าหน้าที่จะส่งรถยกออกไปให้บริการ เพื่อนำรถยนต์เข้าศูนย์บริการนิสสันที่อยู่ใกล้ที่สุดต่อไป

สิทธิประโยชน์

 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินไม่จำกัดจำนวนครั้งบริการรถยก/ลากจูงฟรี โดยบริการยก/ลากจูงไปยังศูนย์บริการนิสสันอย่างเป็นทางการที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือหากท่านต้องการยก/ลากจูงไปยังจุดหมายปลายทางอื่น บริการ 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินนิสสันให้บริการฟรีใน 20 กิโลเมตรแรก ค่าใช้จ่ายในกิโลเมตรถัดไปเป็นความรับผิดชอบของท่าน โดยเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งค่าบริการ และขอความเห็นชอบจากท่านก่อนการดำเนินการ
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงในกรณีที่รถเสีย
 • กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานนำกุญแจสำรองเพื่อทำการเปิดให้แก่ท่าน โดยการประสานงานนั้นอยู่ภายใต้ระยะทาง 15 กิโลเมตร หรือหากท่านประสงค์ที่จะให้ช่างกุญแจทำการเปิดรถให้ ทางศูนย์สามารถประสานงานช่างกุญแจเพื่อทำบริการ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการช่างกุญแจนั้นจะเป็นความรับผิดชอบของท่าน โดยเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งค่าบริการ และขอความเห็นชอบจากท่านก่อนการดำเนินการ
 • ฟรี น้ำมันจำนวนไม่เกิน 10 ลิตร ในกรณีที่รถยนต์น้ำมันหมดฉุกเฉินจนไม่สามารถขับเคลื่อนได้ การบริการนี้จำกัดไว้
 • เพียงปีละ 1 ครั้ง หากเกิดเหตุการณ์เดียวกันภายในปีเดียวกัน ทางศูนย์สามารถบริการจัดหาให้ได้ โดยท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน และค่าบริการนำส่ง
 • บริการประสานงานจัดหารถยนต์ทดแทน ในกรณีที่รถยนต์ของท่านเสีย และถูกยก/ลากจูงเข้าศูนย์บริการ โดยค่าใช้จ่ายต่างๆของการเช่ารถยนต์ทดแทนนั้นท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์**

เมื่อท่านมีการเดินทางจากที่พักอาศัยถาวรของท่านเกินกว่า 150 กิโลเมตร โดยมีระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 90 วันต่อครั้งของการเดินทาง ภายในประเทศไทย โดยการบริการนี้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ดังนี้

 • บริการให้คำแนะนำฉุกเฉินทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการแนะนำสถานรักษาพยาบาลทั่วประเทศไทย
 • บริการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินหากอาการอยู่ในขั้นวิกฤตไปยังสถานรักษาพยาบาลที่เหมาะสม และอยู่ใกล้ทีสุด** (การบริการนี้เป็นการบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสถานรักษาพยาบาลหนึ่งไปยังสถานรักษาพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสมในการให้การรักษา ทั้งนี้การตัดสินใจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการตัดสินใจในการใช้ยานพาหนะสำหรับการเคลื่อนย้าย จะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของทีมแพทย์ Nissan Roadside Assistance)
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาเพื่อการพักฟื้นหลังจากได้รับบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน**
 • บริการนำส่งบุคคลในครอบครัวของท่านที่มีการเดินทางร่วมกันกลับภูมิลำเนาเพื่อให้ญาติดูแลหากท่านต้องได้รับการบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน**

หมายเหตุ

* การบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินดังกล่าวเป็นบริการเมื่อรถยนต์ของท่านเกิดเหตุขัดข้อง ไม่ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุ นอกจากนี้การบริการให้อ้างอิงถึงเงื่อนไข และข้อยกเว้นของการบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

**การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์เป็นการบริการครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ประเทศไทย และเป็นการให้บริการสำหรับท่านเจ้าของรถและบุคคลในครอบครัว (บุคคลในครอบครัว หมายถึง สามี/ภรรยา และบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี) ที่ได้มีการแจ้งกับ Nissan Roadside Assistance ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 5 ท่าน และมีการเดินทางร่วมกัน

** การบริการดังกล่าวให้ความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาทต่อเหตุการณ์ และให้อ้างอิงถึงเงื่อนไข และข้อยกเว้นของการบริการ

Facebook Comments